Ειδικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Παίρνοντας ως βάση τους εκπαιδευτικούς στόχους όπως ταξινομήθηκαν από το Gagné (1985) βλέπουμε ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς στόχους. Όπως:

Κινητικές δεξιότητες, Λεκτικές πληροφορίες, Νοητικές δεξιότητες, Γνωστικές στρατηγικές:

Για το λόγο φέραμε ειδικά για τα παιδιά τα παρακάτω διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων